Publicerad: 20 oktober 2020

Dnr: 2 00 125-20/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 20 oktober 2020 utsett Gudrun Nordborg som ledamot av riksdagen för Vänsterpartiet, valkretsen Västerbottens län.

Beslutet gäller fr.o.m. den 4 november 2020 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.