Publicerad: 19 januari 2021

Dnr: 200 7-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 19 januari 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Swexitpartiet. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet. Samma parti är sedan tidigare anmält till 2024 års val till Europaparlamentet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 28 januari 2021.