Publicerad: 19 april 2022

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-302

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 19 april 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till regionfullmäktige i Västerbottens län som gjorts under partibeteckningen Demokratiska Sekulära Socialister Arbetarpartiet (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol arbetarpartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 28 april 2022.