Publicerad: 26 mars 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-115-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 22 mars 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen FEL - Företagens EU Länk.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidningar – således senast den 2 april 2024.