Publicerad: 24 januari 2024

Dnr: VAL-15-2024

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 24 januari 2024 beslutat att registrera partibeteckningen Partiet Nyans (med symbol) för val till riksdagen (gäller därmed automatiskt även val till samtliga region- och kommunfullmäktige, samt val till Europaparlamentet). Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Partiet Nyans.

Besluten ovan om registrering av partibeteckning kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och inrikes tidningar – således senast den 16 februari 2024.