Publicerad: 22 juni 2022

Dnr: VAL-381

Kungörelse om upphävande av beslut om registrering av anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 21 juni 2022, efter partiets begäran därom, beslutat att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande under beteckningen Sjukvårdspartiet (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Älvsbyn kommun.

Beslutet om att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.