Publicerad: 25 maj 2022

Dnr: VAL-323

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 25 maj 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Bergs kommun som gjorts under partibeteckningen Bergspartiet. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol Bergspartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 3 juni 2022.