Publicerad: 10 mars 2022

Dnr: VAL-195

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 9 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Olofströmsdemokraterna för val till kommunfullmäktige i Olofströms kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 4 april 2022.