Publicerad: 29 april 2024

Dnr: VAL-125-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 26 april 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Partiet Tomma Stolarna (Demokraterna).

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, således den 7 maj 2024.

Partibeteckningar, Valmyndighetens kungörelser.