Publicerad: 24 november 2020

Dnr: 200 137-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 24 november 2020 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Swexitpartiet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 3 december 2020.