Publicerad: 31 oktober 2019

Dnr: 200 443355-19/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 31 oktober 2019 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Hammarö kommun som gjorts under partibeteckningen Sans o Balans.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, således senast den 11 november 2019.