Publicerad: 3 september 2021

Dnr: 2 00 157-21/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 3 september 2021 utsett Daniel Andersson som ledamot av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, valkretsen Örebro län. Beslutet gäller fr.o.m. den 3 september 2021 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.