Publicerad: 15 februari 2022

Dnr: VAL-144

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 15 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Folk & Natur (utan symbol) för val till kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Ödeshögs partiet (utan symbol) för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 10 mars 2022.