Publicerad: 25 mars 2024

Dnr: VAL-44-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 26 februari beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen En Vis Avskaffar Asylrätten!. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2026 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2029 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för En Vis Avskaffar Asylrätten!

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och inrikes tidningar – således senast den 2 april 2024.