Publicerad: 17 februari 2023

Dnr: VAL-695

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 17 februari 2023 utsett Anders Karlsson till ledamot av riksdagen för Centerpartiet, Jönköpings läns valkrets.

Beslutet gäller från och med den 20 februari 2023 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.