Publicerad: 8 mars 2022

Dnr: VAL-202

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 8 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Framtid i Kalix (innehållande symbol) för val till kommunfullmäktige i Kalix kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Framtid Kalix, ordbild i svart med orange sol.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 31 mars 2022.