Publicerad: 7 februari 2020

Dnr: 200 36-20/98236

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 7 februari 2020 utsett Maria Johansson och Gunnar Andrén som ersättare för ledamöter av riksdagen för Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Stockholms läns valkrets.

Beslutet gäller fr.o.m. den 7 februari 2020 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.