Publicerad: 17 juni 2024

Huvudinnehåll start

Valmyndigheternas roll och ansvar

Här kan du läsa om olika myndigheters och aktörers roller och ansvar för att genomföra valet.

Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.

Valmyndigheten utvecklar och underhåller ett IT-stöd för hela valadministrationen.

I uppgifterna ingår också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val.

För val till region- och kommunfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare.

Länsstyrelsen administrerar partiernas valsedelsbeställningar vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen är dessutom ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Valnämnderna i kommunerna

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.

Valprövningsnämnden

Valprövningsnämnden avgör beslut som överklagats.

Valprövningsnämnden Länk till annan webbplats.