Publicerad: 1 februari 2022

Dnr: VAL-54

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 1 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Sjukvårdspartiet – Västra Götaland för val till regionfullmäktige i Västra Götalands län, och därmed också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen.

Symbol föreställande delfin och partibeteckningen Sjukvårdspartiet i svart färg.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Sjukvårdspartiet – Västra Götaland (med symbol) för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 24 februari 2022.