Publicerad: 18 oktober 2022

Dnr: VAL-571

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 18 oktober 2022 utsett Katarina Luhr till ledamot av riksdagen för Miljöpartiet de gröna, Stockholms kommuns valkrets.

Beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.