Publicerad: 4 februari 2021

Dnr: 2 00 33-21/98236

Kungörelse om ny ledamot i Europaparlamentet

Valmyndigheten tillkännager att Emma Wiesner utsetts till ledamot i Europaparlamentet för Centerpartiet från och med den 4 februari 2021 intill utgången av nu löpande valperiod.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.