Publicerad: 20 januari 2022

Dnr: VAL-82

Kungörelse om nya ersättare för riksdagsledamot

Valmyndigheten har den 20 januari 2022 utsett Hanna Klingborg och Carl Ståhle som ersättare för ledamöter av riksdagen för Miljöpartiet de gröna, valkretsen Stockholms län. Beslutet gäller fr.o.m. den 20 januari 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.