• Start
  • Om oss
  • Kungörelser
  • Kungörelse om beslut om tidpunkt för inlämnande av kandidatförsäkran för medborgare i annat EU-land

Publicerad: 20 juni 2023

Dnr: VAL-769

Kungörelse om beslut om tidpunkt för inlämnande av kandidatförsäkran för medborgare i annat EU-land

Valmyndigheten har inför 2024 års val till Europaparlamentet beslutat om tidpunkten för sista dag att lämna in kandidatförsäkran för EU-medborgare.

Valmyndigheten ska, enligt 2 kap. 13 § tredje punkten vallagen (2005:837), bestämma när EU-medborgares kandidatförsäkran ska lämnas in.

Valmyndigheten bestämmer att kandidatförsäkran ska lämnas in till Valmyndigheten senast den 29 februari 2024 för kandidater som ställer upp för ett parti som anmäler sina kandidater. För kandidater som tillhör partier som inte anmäler sina kandidater, ska kandidatförsäkran ha kommit in senast den 15 april 2024.