Publicerad: 27 mars 2024

Dnr: VAL-116-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 26 mars beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Knapptryckarna. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2026 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2029 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Knapptryckarna. Har formen av en stiliserad knapp med röda och gröna kanter.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och inrikes tidningar – således senast den 8 april.