Publicerad: 21 december 2021

Dnr: 200 252-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 21 december 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Aktiv samling Bodenalternativet (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Bodens kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Registrerad partibeteckning med symbol för partiet Aktiv samling Bodenalternativet.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Aktiv samling Bodenalternativet för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 17 januari 2022.