Publicerad: 2 maj 2024

Dnr: VAL-177-2024

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 29 april 2024 beslutat att registrera partibeteckningen nedan för val till kommunfullmäktige i Skövde kommun. Vidare har Valmyndigheten den 29 april 2024 beslutat att registrera partiet som deltagande i 2026 års val till kommunfullmäktige i Skövde kommun under den nya beteckningen. Härigenom upphävs det tidigare beslutet om registrering av anmälan om deltagande i samma val under beteckningen Skövdepartiet.

Symbol för partiet Skövdepartiet

Beslutet om registrering av partibeteckning kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor från det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 23 maj 2024.

Beslutet om att registrera anmälan om deltagande under den nya partibeteckningen kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka från det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 9 maj 2024.