Publicerad: 23 november 2021

Dnr: 200 236-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Bevara akutsjukhusen (innehållande symbol) för val till regionfullmäktige i Region Jönköpings län, och därmed också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen. Den nu registrerade partibeteckningen återges nedan.

Partibeteckning med symbol för partiet Bevara akutsjukhusen.

Valmyndigheten har samtidigt avregistrerat partiets registrerade partibeteckning Bevara akutsjukhusen för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 16 december 2021.