Publicerad: 9 augusti 2022

Dnr: VAL-451

Kungörelse upphävande av tidigare beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 9 augusti 2022, efter partiets begäran därom, beslutat att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande under beteckningen Malmfältens väl för val till kommunfullmäktige i Gällivare kommun.

Beslutet om att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar – således den 18 augusti 2022.