Publicerad: 2 mars 2022

Dnr: VAL-175

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 2 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Tierpslistan för val till regionfullmäktige i Uppsala län, och därmed också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Tierpslistan föreställande förkortningen TL i en brun cirkel.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 25 mars 2022.