Publicerad: 20 juni 2023

Dnr: VAL-751

Kungörelse om beslut om tidpunkt för begäran om utläggning av valsedlar

Valmyndigheten har inför 2024 års val till Europaparlamentet beslutat om tidpunkten för partierna att lämna in begäran om utläggning av valsedlar.

Valmyndigheten ska, enligt 6 kap. 7 § vallagen (2005:837), bestämma när partier med rätt till utläggning av valsedlar senast ska begära utläggning.

Valmyndigheten bestämmer att begäran om utläggning av valsedlar ska ha kommit in till Valmyndigheten senast den 20 oktober 2023.