Publicerad: 9 februari 2022

Dnr: 200 211-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 8 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Lokala partier i Uppsala län för val till regionfullmäktige i Uppsala län, och därmed också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 3 mars 2022.