Publicerad: 9 mars 2022

Dnr: VAL-169

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 8 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Mitt Parti Värmdö (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Värmdö. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Mitt parti Värmdö, en evighetssymbol i blått och grönt.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 31 mars 2022.