Publicerad: 28 juli 2022

Dnr: VAL-435

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 27 juli 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen (och därmed också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet) som gjorts under partibeteckningen Volt Sverige. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol Volt

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 5 augusti 2022.