Publicerad: 18 augusti 2022

Dnr: VAL-454

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 18 augusti 2022 upphävt det tidigare beslutet om registrering av anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Arjeplog, Norberg, Sorsele, Åsele och Övertorneå kommuner under partibeteckningen Sverigedemokraterna. Valmyndigheten har även beslutat att upphäva tidigare beslut om utläggning av Sverigedemokraternas partivalsedlar för 2022 års val till kommunfullmäktige i Arjeplog, Norberg, Sorsele, Åsele och Övertorneå kommuner. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol SD

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 29 augusti 2022.