Publicerad: 22 juni 2021

Dnr: 200 116-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 22 juni 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Vellinge kommun som gjorts under partibeteckningen Nationalister i Vellinge.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 1 juli 2021.