Publicerad: 2 mars 2022

Dnr: VAL-139

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 2 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Skärgårdspartiet (med symbol) för val till Kommunfullmäktige i Värmdö kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Skärgårdspartiet, föreställer ett ankare i svart färg.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 25 mars 2022.