Publicerad: 14 mars 2022

Dnr: VAL-205

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 14 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Klimatinitiativ Simrishamn för val till kommunfullmäktige i Simrishamns kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 april 2022.