Publicerad: 1 juli 2021

Dnr: 2 00 127-21/98236

Kungörelse om nya ersättare för riksdagsledamot

Valmyndigheten har den 1 juli 2021 utsett Anders Rickman och Malin Ekman som ersättare för ledamöter av riksdagen för Liberalerna, valkretsen Jönköpings län. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2021 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.