• Start
  • Om oss
  • Arbeta som röstmottagare eller rösträknare

Publicerad: 19 juni 2023

Huvudinnehåll start

Arbeta som röstmottagare eller rösträknare

När det är val kan du jobba som röstmottagare hos en kommun eller som rösträknare hos en länsstyrelse.

Röstmottagare

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstning eller röstning i vallokal på valdagen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  • se till att det är god ordning i vallokalen
  • ta emot röster och lägga dem i urnan
  • hjälpa de väljare som ber om det.

För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Arbetsorganisation

Arbetsorganisationen ser olika ut beroende på om det är en lokal för förtidsröstning eller en vallokal för röstning på valdagen.

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen. I en lokal för förtidsröstning ska det alltid vara minst två röstmottagare samtidigt.

I en vallokal ska det alltid vara minst tre röstmottagare samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande. De fungerar som arbetsledare.

Utbildning

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande och ställer höga krav på noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Kontakta din kommun

Kontakta din kommun om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare.

Hitta kontaktuppgifter till din kommun Länk till annan webbplats.

Rösträknare

Det är länsstyrelsen som ansvarar för den slutliga rösträkningen som börjar dagen efter valdagen.

Rösträkning

De flesta länsstyrelser anställer ett antal räknare som arbetar under de tio dagar som räkningen pågår. Vid ett val till Europaparlamentet pågår rösträkningen i tre-fem dagar.

Kontakta din länsstyrelse

Kontakta din länsstyrelse om du är intresserad av att arbeta som rösträknare.

Hitta kontaktuppgifter till din länsstyrelse Länk till annan webbplats.

Ersättning för arbete som röstmottagare och rösträknare

Om du har frågor om ersättning eller utbetalning ska du kontakta den kommun eller länsstyrelse du arbetat för.