Publicerad: 16 februari 2024

Dnr: VAL-14-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 8 februari 2024 beslutat att registrera partibeteckningen Lokalpartiet för val till kommunfullmäktige i Strängnäs.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Strängnäspartiet för samma val.

Beslutet om registrering av partibeteckning kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar - således senast den 4 mars 2024.

Strängnäspartiet har den 11 september 2022 registrerats som deltagande i 2026 års val till kommunfullmäktige i Strängnäs. Genom att partiet nu ändrat sin registrerade partibeteckning har Valmyndigheten beslutat att istället registrera partibeteckningen Lokalpartiet som anmält som deltagande i val.

Beslutet om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar således senast den 19 februari 2024.