Publicerad: 21 december 2021

Dnr: 200 292-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 21 december 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Övertorneå kommun som gjorts under partibeteckningen Framtid S Övertorneå.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 30 december 2021.