Publicerad: 29 juli 2022

Dnr: VAL-333

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 29 juli 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Göteborgs kommun som gjorts under partibeteckningen Naturens Parti (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol Naturens parti

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 9 augusti 2022.