• Start
  • Om oss
  • Kungörelser
  • Kungörelse upphävande av tidigare om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Publicerad: 28 juli 2022

Dnr: VAL-432

Kungörelse upphävande av tidigare om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 27 juli 2022, efter partiets begäran därom, beslutat att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande under beteckningen Miljöpartiet de gröna för val till kommunfullmäktige i Aneby kommun.

Beslutet om att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar – således den 5 augusti 2022.