Publicerad: 10 mars 2022

Dnr: VAL-209

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 9 mars 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till regionfullmäktige i Dalarnas län och kommunfullmäktige i Ludvikas kommun som gjorts under partibeteckningen Dalademokraterna. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för parrtiet Dalademokraterna.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 18 mars 2022.