Publicerad: 14 december 2021

Dnr: 200 287-21/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 14 december 2021 utsett Pontus Andersson till ledamot av riksdagen för Sverigedemokraterna, Skåne läns västra valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 17 december 2021 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.