Publicerad: 11 maj 2021

Dnr: 200 90-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 11 maj 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till regionfullmäktige i Kalmar län som gjorts under partibeteckningen Framtid Kalmar län.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 21 maj 2021.