Publicerad: 28 januari 2022

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-84

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 28 januari 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Klassiskt liberala partiet (med symbol). Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol i form av fjäril för Klassiskt liberala partiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 8 februari 2022.