Publicerad: 23 november 2021

Dnr: 200 255-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 23 november 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till regionfullmäktige i Hallands län samt val till kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun som gjorts under partibeteckningen Kungsbackaborna (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Partibeteckning med symbol för partiet Kungsbackaborna.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 2 december 2021.