Publicerad: 11 november 2021

Dnr: 200 175-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 11 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Varbergspartiet (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Varbergs kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Registrerad partibeteckning med symbol för Varbergspartiet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 december 2021.