Publicerad: 17 mars 2022

Dnr: VAL-249

Kungörelse om beslut att avanmäla deltagande i val

Valmyndigheten har den 17 mars 2022, efter partiets begäran därom, beslutat att avregistrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Mariestad som gjorts under partibeteckningen DIN RÖST För Mariestad.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 28 mars 2022.